IV Produkt anses af mange som Nordens førende producent af energibesparende og miljørigtige luftbehandlingsaggregater. Langsigtet samarbejde med vores kunder og leverandører er vigtigt for os.

Vores tankegang i relation til LCC (livscyklusomkostninger) gennemsyrer hele virksomheden fra produktudvikling til salg.

 

Vi stiller høje krav til opfindsomhed, når vi udvikler nye produkter og produktionsmetoder. Alt dette for at vi sammen skal kunne værne om miljøet og jordens ressourcer.

Læs mere >>

Softwareprogrammer

Vi har udviklet vores produktvalgprogram IV Produkt Designer for at gøre dit arbejde nemmere,så du på en nem og enkel måde kan sætte de forskellige dele til et luftbehandlingsaggregat sammen.

IV Produkt Designer indeholder også en selvstændig LCC-beregning, således at du kan beregneenergiomkostningen ved dit eksisterende luftbehandlingsaggregat.

Du kan på en meget enkel måde få vist eldiagram indeholdende funktionstekst, principdiagram,materialespecifikation, kredsløbsskema osv.

Du kan naturligvis også kontakte vores sælgere, hvis du har spørgsmål eller har brugfor hjælp.